Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.autojaarkaart.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Brandmembers/AutoJaarkaart . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze websitealleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brandmembers/AutoJaarkaart is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Brandmembers.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Brandmembers/AutoJaarkaart te mogen claimen of te veronderstellen.

Brandmembers/AutoJaarkaart streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, teverwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Brandmembers/AutoJaarkaart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.autojaarkaart.nl op deze pagina.
Je dient een account te hebben om de acties te kunnen bekijken. Login of maak hieronder je eigen account aan en profiteer van de vele acties!